บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ตั้งอยู่ภายในอาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ชั้น G ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ครอบคลุมโรคระบบทางเดินอาหารและตับต่างๆ เช่น โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer) โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ (GERD: Gastroesophageal Reflux Diesease) โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer) เป็นต้น

บริการทางการแพทย์

  • การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหารโดยวิธีเป่าทางลมหายใจ
  • การตรวจชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
  • Gastroscopy : ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy : ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
  • Sigmoidoscopy : ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  • Polypectomy : การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในกระเพาะอาหารและลำไส้
  • การห้ามเลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน โดยการส่องกล้อง
  • Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) : การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อรักษาการตีบแคบของทางเดินอาหารโดยการขยาย หรือใส่ท่อ หรือการฉีดยา
  • Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) : การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน เพื่อขยายหูรูดท่อน้ำดี ตับอ่อน และขบนิ่ว
  • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ซึ่งครอบคลุมถึงการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่(Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจลำใส่ใหญ่ เป็นการตราจสภาพภายในลำใส่ใหญ่ ด้วยวิธีการใช้กล้องขนาดเล็กๆ ซึ่งติดบนปลายสายห่อยางสอดผ่านทางทวารหนักขึ้นไปถึงลำใส่ใหญ่ส่วนต้น

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top