บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจร ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน สามารถใช้บริการฟอกเลือดที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพ ด้วยการให้บริการดุจญาติมิตร

บริการทางการแพทย์

     โดยให้บริการรักษาอาการผิดปกติของไตระยะรุนแรง โดย Utillzing Computerized Hemodialysis Units ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ ผลดีที่สุด พร้อมทั้งบริการการฟอกเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา จนถึงการฟอกเลือดด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบน้ำสะอาดเพื่อขจัดธาตุโลหะต่าง ๆ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลปิยะเวท ยังพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต และพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างครบครัน พร้อมการตกแต่งสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ในบรรยากาศที่โปร่งสบาย อยู่ใกล้กับหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) หากมีปัญหาฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาอาการที่วิกฤตเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที โดยใช้ระบบที่ได้มาตรฐานดังนี้

  • ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ให้บริการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำบริสุทธิ์ (R.O.) เราให้ความสำคัญกับระบบทำน้ำบริสุทธิ์ เป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องการให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำบริสุทธิ์
  • น้ำยาล้างไต น้ำยา ล้างไต จะเน้นในส่วนของน้ำยา ซึ่งเชื้อโรคสามารถปนเปื้อนและมีการเจริญเติบโตได้ง่าย ที่ศูนย์ไตเทียมเราใช้ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตบริสุทธิ์ เพื่อขจัดแบคที่เรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำยาล้างไตในระหว่างฟอกเลือดได้ตัวกรองเลือด 
  • เลือกใช้ตัวกรองเลือดชนิด High-Flux / High – Efficiency Dialyzer เป็น Synthetic membraneสังเคราะห์ ขึ้นมาเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับไตของเรามากที่สุด ทำให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบในร่างกายน้อยที่สุด เนื่องจากตัวกรองเลือดมีสิ่งแปลกปลอมที่เลือดผู้ป่วยจำเป็นต้องสัมผัสกับตัว กรองเลือดเป็นเวลานาน ๆ

     นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงประสิทธิภาพของการขจัดของเสียโมเลกุลเล็กและใหญ่ โดยแพทย์จะเป็นผู้เลือกขนาดของตัวกรอง เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และมีการตรวจเลือดวัดปริมาณของเสียเพื่อประเมินความเพียงพอของการฟอกเลือด

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top