บริการทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็ง

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

เกี่ยวกับเรา

     ” มะเร็ง “ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีความผิดปกติซึ่งสามารถลุกลามและแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้

     ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย และมีแนวโน้มของโรคมะเร็งสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีโดยสามอันดับมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของประเทสไทยในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี  มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามลำดับ ส่วนในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีตามลำดับซึ่งโรคมะเร็งบางชนิดหากได้รับการคัดกรองหรือตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้  ดังนั้นจึงควรมาตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการหรือผลคัดกรองมะเร็งผิดปกติ

โรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมในการให้บริการตรวจคัดกรองโรค ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พร้อมทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ

บริการทางการแพทย์

 1. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
       – การให้คำปรึกษาเพื่อเฝ้าระวัง(Prevention)
       – ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง(Screening)
       – การวินิจฉัยโรค(Diagnosis)
       – ให้คำปรึกษาการฉายรังสี(Radiotherapy)
       – การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care )
 2. การดูแลรักษาโดยให้เคมีบำบัด(Chemo therapy)
       – การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy)
       – การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดImmunotherapy
       – ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต่อเรื่องการดูแล
       – การปรับยาและหัตถการบรรเทาปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 3. การบริการอื่น
       – การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
       – การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
       – การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
       – การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

เหล้า สาเหตุสำคัญในการเกิดโรคมะเร็ง

แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสารไม่กี่ชนิดที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ประเภทของแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นไวน์เบียร์หรือสุราการดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม »

เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร?

เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร ปัจจัยที่มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งมีหลายปัจจัย ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ รังสีเอกซเร

อ่านเพิ่มเติม »

มารู้จักโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิด

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top