การดูแลเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ (First trimester care)

การดูแลเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ (First trimester care)

ควรเริ่มฝากครรภ์เมื่อใด

       เมื่อประจำเดือนมาไม่ตรงตามกำหนด หรือ ทราบว่าตั้งครรภ์ ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันที หรืออย่างน้อยในช่วงก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เนื่องจากการตรวจและการดูแลบางอย่าง รวมทั้งวิตามินเสริมที่จำเป็น จะได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อหญิงตั้งครรภ์มาพบแพทย์ในช่วง3เดือนแรกเท่านั้น

เมื่อฝากครรภ์จะมีการตรวจอะไรบ้าง

อัลตราซาวด์

 • เพื่อดูว่า เป็นการตั้งครรภ์ในมดลูก และตัวอ่อนในครรภ์มีการเต้นของหัวใจหรือไม่

 • เพื่อคำนาณอายุครรภ์และกำหนดคลอด

 • เพื่อดูความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก หรือถุงน้ำที่รังไข่

การเจาะเลือด เพื่อเป็นการคัดกรองโรคต่างๆ ที่อาจมีผลต่อทั้งมารดาที่ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ได้

 • ความเข้มข้นเลือด (CBC) ภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย (Hb typing)

 • หมู่เลือด ทั้ง ABO group และ Rh group

 • เอชไอวี (anti HIV) ซิฟิลิส (VDRL) และตับอักเสบบี (HBs Ag)

 • ตรวจดูการติดเชื้อหัดเยอรมัน (Rubella IgG) และภูมิคุ้มกัน

 • ตรวจปัสสาวะ ดูการติดเชื้อ โปรตีนและกลูโคสในปัสสาวะ (UA)

การตรวจเลือดเพิ่มเติม

     การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในทารก โดยการตรวจเลือดมารดาดูสารชีวเคมี สามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 15 สัปดาห์ขึ้นไปโดยสามารถตรวจคัดกรองได้ 80% โดยมีผลบวกลวง 5%

     การตรวจดีเอ็นเอของทารกในเลือดแม่ (non-invasive prenatal testing) วิธีนี้สามารถตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงถึง 99% โดยมีผลบวกลวงน้อยกว่า 1% สามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และจะทราบผลภายใน 2-4 สัปดาห์หลังตรวจเลือด

ประวัติที่ควรแจ้งแพทย์เมื่อไปฝากครรภ์

 • โรคทางอายุรกรรมต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ไทรอยด์เป็นพิษ
 • โรคทางนรีเวช โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ประวัติการผ่าตัดในช่องท้อง
 • ประวัติการคลอด การแท้ง การตั้งครรภ์ในอดีต
 • ประวัติความผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัว
 • ประวัติการใช้ยาต่างๆในช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์

การเปลี่ยนแปลงในมารดาเมื่อเริ่มตั้งครรภ์

 • เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
 • อ่อนเพลีย ง่วงนอน
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปวดหน่วงท้องน้อย      
 • ท้องอืด
 • น้ำหนักในช่วง3เดือนแรก ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม

อาการผิดปกติที่ควรต้องไปพบแพทย์

 • ปวดท้องมาก
 • คลื่นไส้อาเจียนมาก กินไม่ได้
 • เลือดออกทางช่องคลอด

วิตามิน

     โฟลิค (folic acid) ควรเริ่มกินโฟลิค ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์สามเดือน จนกระทั่งอายุครรภ์สามเดือนแรกเนื่องจาก ป้องกันโรคปลายประสาทไม่ปิดในทารก (neural tube defect)

Scroll to Top