การตรวจ MRI ระบบทางเดินน้ำดี

การตรวจ MRI ระบบทางเดินน้าดี 

การตรวจ MRI ระบบทางเดินน้ําดี MRCP วิธีตรวจแบบใหม่นี้ จะสามารถให้ข้อมูลของอวัยวะโดยรอบ รวมทั้งบริเวณที่เหนือจุดที่มีการอุดตันขึ้นได้อย่างชัดเจน การตรวจด้วยวิธีการนี้ให้ความแม่นยำในการบอกตำแหน่งที่มีการอุดตันทางเดินน้ำดี สูงถึง 99% และสามารถพบตำแหน่งของนิ่วในทางเดินน้ำดีได้แม่นยำถึง 97% และให้ความปลอดภัยกับผู้ป่วยและที่สำคัญคือไม่ต้องเสี่ยงใดๆเลย  การตรวจนี้อาศัยหลักการของน้ำดีจะให้สัญญาณเป็นสีขาวในภาพ น้ำดีจะให้ภาพที่มีสีขาว โดยที่เนื้อเยื่ออื่นๆ รวมทั้งตับและไขมันจะให้สัญญาณที่มีสีดำ ทำให้สามารถศึกษารายละเอียดของทางเดินน้ำดีได้เป็นอย่างดี

MRCP (Magnetic resonance cholangiopancreatography)

ให้ความแม่นยําในการบอกตําแหน่งที่มีการอุดตันทางเดินน้ําดี โรคที่เหมาะสำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้ ได้แก่

  1. โรคนิ่วในระบบทางเดินน้ำดี
  2. เนื้องอกหรือมะเร็งทั้งในท่อน้ำดีและบริเวณโดยรอบซึ่งทำให้เกิดการอุดตัน
  3. สามารถตรวจหาความผิดปกติของท่อตับอ่อน (pancreatic ducts) ได้
  4. ตรวจหานิ่วในท่อตับอ่อน (detection of intraluminal pancreatic duct calculi)
  5. โรคที่มีการอุดตันของท่อน้ำดี เช่น โรคดีซ่าน (ตาเหลืองตัวเหลือง), โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น

 

Scroll to Top