การตรวจ MRI ส่วนกระดูกและข้อ

การตรวจ MRI ส่วน “กระดูกและข้อ”

     การตรวจ MRI มีข้อดีเหนือกว่าการเอกซเรย์ทั่วไป เพราะสามารถให้รายละเอียดของกระดูกอ่อน กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ และน้ําในข้อได้ดีกว่าการเอ็กซเรย์ปกติ หรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์


ตรวจกระดูกและข้อ (Musculoskeleton System)

     การตรวจ MRI ใช้ได้ดีในการตรวจระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อและข้อ โดยจะสามารถเห็นความผิดปกติภายในโพรงกระดูกหรือไขกระดูกได้อย่างชัดเจน เช่น เนื้องอกภายในกระดูก MRI สามารถบอกขอบเขตของรอยโรคได้ถูกต้องแม่นยำ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษา และในโรคของกระดูกบางอย่าง เช่น การขาดเลือดไปเลี้ยงที่หัวของกระดูกต้นขา การตรวจ MRI เป็นการตรวจที่ไวที่สุด ที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ แม้ว่าภาพเอกซเรย์ธรรมดาจะยังปกติอยู่ ข้อที่มีการตรวจ MRI มากที่สุดคือ ข้อเข่า รองลงมาคือ ข้อไหล่ ซึ่งการตรวจด้วย MRI จะสามารถเห็นการฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนภายในข้อ ในขณะที่การถ่ายภาพเอกซเรย์อาจเห็นเพียงเงาของน้ำในข้อ

การตรวจ MRI ส่วน “กระดูกสันหลัง” (MRI Spine)

     เป็นการตรวจในส่วนของกระดูกสันหลังส่วนเอว โดยโรคกระดูกสันหลังที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI โรคกระดูกสันหลังจำเป็นต้องใช้รายละเอียดบนภาพสูงหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจเนื้อเยื่อ และการแพร่กระจายของมะเร็งเนื่องจากการการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นั้นสามารถแสดงภาพของข้อนั้นได้อย่างชัดเจน สามารถแสดงภาพกายวิภาคของตัวกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลัง, ไขสันหลัง,ช่องระห ว่างตัวกระดูกสันหลังซึ่งมีเส้นประสาทลอดผ่านออกมาได้อย่างชัดเจนและแม่นยํา มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเป็นอย่างมาก

Scroll to Top