การตรวจ MRI ส่วนตา หู จมูก และคอ (MRI Neck)

การตรวจ MRI ส่วน “ตา หู จมูก และคอ” (MRI Neck)

     มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคในบริเวณตา หู จมูกและคอ ได้ เช่น ตรวจหาก้อนในบริเวณตา หู จมูกและคอ สามารถบอก ขนาด และขอบเขตของก้อนได้ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาและการพยากรณ์โรคได้

MRI ศีรษะ ตา หู จมูก และคอ

MRI มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้

 • ช่วยตรวจหาก้อนในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้
 • บอกขนาด และขอบเขตของก้อนได้ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา
 • สามารถบอกระยะของมะเร็ง ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา และการพยากรณ์โรคได้ เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งต่อมน้ำลาย
 • ตรวจดูว่ามีก้อนที่ตำแหน่งอื่นอีกหรือไม่ก่อนจะให้การรักษา
 • ตรวจดูว่ามะเร็งนั้นแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น (เช่น สมอง ต่อมน้ำเหลือง) หรือไม่เพื่อบอกระยะของรอยโรคและวางแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดและหลังฉายรังสีรักษา
 • ดูการไหลเวียนของเลือดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ดูความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองในบริเวณ ศีรษะและคอร่วมด้วยได้
 • ถ่ายภาพเนื้อเยื่อประสาทได้ชัดเจนในหลายระนาบโดยไม่ถูกรบกวนจากกระดูกบริเวณกระโหลกศีรษะ
 • สามารถเห็น Soft Tissue บริเวณข้างเคียงร่วมด้วยได้
 • ตรวจดูความผิดปกติแต่กำเนิดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ตรวจดูโรคของกระบอกตา
 • ตรวจดูโรคของหูชั้นใน

Scroll to Top