การตรวจ MRI ส่วนสมอง (MRI BRAIN)

ตรวจอะไรในสมอง? การตรวจ MRI ส่วนสมอง 

เทคโนโลยีล่าสุดของการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า?Magnetic Resonance Imaging (MRI) โรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมในการให้บริการด้วยเครื่อง MRI รุ่น MAGNETOM Altea ซึ่งมี AI Technology สามารถตรวจทั้งร่างกายได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

การตรวจ MRI ส่วน “สมอง” (MRI Brain) การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ของสมอง มีความปลอดภัยสูง ไม่มีรังสีเอกซ์ที่ร่างกายจะดูดซับได้ สามารถตรวจได้ทุกวัยแม้เด็กแรกเกิดจนถึงสตรีมีครรภ์ (กรณีที่ไม่เร่งด่วนไม่ควรเข้ารับการตรวจใน ระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์) และไม่พบว่ามีอันตรายใดๆ ต่อร่างกายอย่างมีนัยสําคัญ จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจหาโรคในสมองได้โดยที่ยังไม่ต้องรอให้มีอาการ ถือเป็นวิธีการตรวจสุขภาพสมองได้ดี

การตรวจคลื่นแม่แหล็ก ไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI)

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ให้มีความแม่นยำ และหนึ่งในนั้นคือการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ถูกพัฒนาใช้ร่วมกับการตรวจโรคต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน MRI Brain เป็นการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ในส่วนของสมองโดยเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อแพทย์โรคทางสมองที่จำเป็นต้องใช้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนื้อเยื่อและการแพร่กระจายของมะเร็ง เนื่องจากการการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นั้นสามารถแสดงภาพของเนื้อสมอง, เส้นเลือดสมอง, และก้อนเนื้อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

MRI BRAIN ตรวจอะไรในสมอง?

โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI โดยทั่วไปแล้วโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, โรคเนื้องอกในสมอง, โรคปลอกประสาทอักเสบ, และโรคเนื้องอกในกะโหลกศีรษะ  

นอกจากนี้การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ยังถูกใช้ในการวินิจฉัยการฉีกขาดของแขนงประสาท (Diffuse Axonal Injury) ที่มักจะถูกพบในลักษณะของจุดเลือดเล็ก ๆ ในสมอง โดยการตรวจเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan แล้วไม่พบสาเหตุ

อาการของโรคทางสมองที่มักจะตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน, ปวดศีรษะเป็นระยะเวลานานผิดปกติ อาการปวด นอกจากอาการปวดศีรษะแล้วยังมีอาการอื่น ๆ ที่สามารถเกิดร่วมด้วย  ได้เช่นกันกับอาการร่วมต่าง ๆ นอกจากอาการปวดศีรษะ

อาการอื่นนอกจากการปวดศรีษะ มีดังนี้

  • ชาครึ่งซีก
  • ตาข้างใดข้างหนึ่งมัว
  • ตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็น
  • เห็นภาพซ้อน
  • การทรงตัวผิดปกติ

** หากมีอาการแนะนำตรวจ  MRI อย่าปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากโรคทางสมองส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ **

Scroll to Top