การตรวจ MRI ส่วน “ช่องท้อง” (MRI Abdomen)

 

ประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัยอย่างละเอียด

 MRI มีความไวในการตรวจหาก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งใน ช่องท้อง และยังสามารถสร้างภาพก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน

อาการหรือโรคที่MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัย ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งใน ช่องท้อง  มีดังนี้

  • ตัวเหลืองตาเหลือง
  • เจ็บบริเวณชายโครง
  • ท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ตรวจหามะเร็งตับแต่ระยะเริ่มต้น ในผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี

โรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัย

  • ความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก, ช่องคลอด (เช่น septate, bicornuate uterus )
  • ถ่ายภาพของเนื้องอกหรือมะเร็งของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (Fibroid, Adenomyosis, Cancer of ovary)
  • ดูมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อวางแผนการรักษา
  • ปวดท้องน้อยเป็นประจำ มีเลือดออกจากช่องคลอด
  • ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัด
  • ก้อนเนื้อ หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว อาการเหล่านี้ จำเป็นที่ต้องตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

 

Scroll to Top