การทำ Platelet-Rich Plasma (PRP)

Platelet-Rich Plasma (PRP) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร 

     Platelet-rich plasma หรือ PRP คือ ส่วนของเลือดที่ประกอบไปด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นกว่าปกติ 3-5 เท่าเและมี growth factor หลายชนิด โดยเกิดจากกระบวนการนำเลือดไปปั่นเพื่อแยกออกมา การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่า PRP ประกอบด้วย growth factor สำคัญหลายตัวช่วยในการรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ รวมถึงกระดูกอ่อน ข้อดีของ PRP คือ ผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็นการนำเลือดของคนไข้เองมาใช้ ลดโอกาสการแพ้ และภาวะแทรกซ้อน

ขั้นตอนการทำ Platelet-Rich Plasma (PRP) มีดังนี้

  1. เจาะเลือด 10-20 cc
  2. นำเลือดมาปั่นโดยเครื่องปั่นทางการแพทย์ ตามรอบและระยะเวลาที่กำหนด
  3. แยกเก็บส่วนประกอบของเลือดที่มีเกล็ดเลือดและ growth factor เข้มข้น
  4. นำมาฉีดบริเวณที่ต้องการ

ประโยชน์ของ PRP ที่นำมาใช้รักษาทางการแพทย์

  • ภาวะเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบเรื้อรัง (lateral epicondylitis)
  • เอ็นสะบ้าอักเสบ (Runner or Jumper knee)
  • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles tendinosis)
  • รองช้ำ (plantar fasciitis)
  • ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) ระดับ 1-3
  • เสริมการรักษาหลังการผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็นหัวไหล่หรือหมอนรองข้อเข่า

Scroll to Top