การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่(Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจลำใส่ใหญ่ เป็นการตราจสภาพภายในลำใส่ใหญ่ ด้วยวิธีการใช้กล้องขนาดเล็กๆ ซึ่งติดบนปลายสายห่อยางสอดผ่านทางทวารหนักขึ้นไปถึงลำใส่ใหญ่ส่วนต้นเรียกว่า Caecum ซึ่งถ้าหากพบความผิดปกติแพทย์สามารถที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติเพื่อส่งตรวจทางพยาธิได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถให้การรักษาผ่านกล้องหรือตัดเนื้องอกที่เรียกว่า Polyps ได้โดยปลอดภัยและยังสามารถรักษาภวะเลือดออกจากแผลหรือหลอดเลือดผิดปกติของลำไส้ได้อีกด้วย

ก่อนตรวจ

ต้องเตรียมลำไส้ให้สะอาด เพื่อที่จะให้แพทย์สามารถมองเห็นผนังลำไส้ได้อย่งชัดเจน ดังนั้นผู้เข้ารับการส่องกล้องจะต้อง รับประทานอาหารเหลว ไม่มีผักผลไม้และดื่มยาระบายในวันก่อนทำการตรวจพร้อมกับงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6ชั่วโมงก่อนตรวจ

ขณะตรวจ

 1. ผู้ป่วยจะได้รับออกซิเจนทางจมูก และรับการตรวจความดันโลหิต รีพจรการเต้นของหัวใจทุกๆ 3 นาที
 2. อาจมีการให้ยานอนหลับทางหลอดเลืด เพื่อผ่อนคลายและหลับ
 3. แพทย์จะจัดให้นอนท่ตะแคงทับด้านซ้าย งอเข่าขึ้นในท่าสบาย อาจรู้สึกแน่นท้องบ้างเล็กน้อย

หลังตรวจ

 1. ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องสังเกดอาการประมาณ 1-2ชั่วโมง (กรณีได้รับยานอนหลับ)
 2. พบแททย์เพื่อฟังผลการตรวจ และคำแนะนำในการรักษา
 3. ไม่ควรดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารทันทีจนกว่าจะตื่นดี
 4. ครรมีญาติมารับกลับบ้าน ห้ามขับรถเอง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร งานอันตรายต่างๆ เพราะไม่ปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญที่ควรปฏิบัติ

1.ลำไส้ใหญ่ต่องสะอาด ปราศจากเศษอาหาร หรืออุจจาระโดยแพทย์จะให้ยาระบายที่เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละท่านก่อนวันส่องกล้อง

1.1 การเตรียมทำความสะอาดลำใส้ ก่อนการตรวจตามคำแนะนำดังนี้ งดรับประทานผัก. ผลไม้ทุกชนิด 3 วัน ก่นส่องกล้อง ควรรับประทานอาหารเหลวทั้งวัน โตยเริ่มจากมื้อเข้า 1 วัน ก่อนส่องกล้องควรงดอาหารที่มีสีแดง ควรรับประทานอาหารเย็นก่อนเวลา 16.00 น. หรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับประทานยาระบาย

1.2 การทานยาระบาย อาจทำให้รู้สึกคลื่นไส้ หรือท้องอึดในระหว่างดื่มยาระบายซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเริ่มถ่ายอุจจาระ

การสวนอุจจาระ

เจ้าหน้าที่จะจัดท่ให้นอนตะแลง งอเข่าขึ้น 2 ข้าง จากนั้นจะสอดหัวสวนเข้าทางทวารหนัก และปล่อยน้ำไหลเข้าไประหว่าง การสวนให้ท่นกสั้นอุจจาระไว้ แต่หากรู้สึกอยากถ่าย กลั้นไม่ได้กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการถ่ายอุจจาระอาจจะต้องทำหลายครั้งจนกว่าลักษณะของอุจจาระจะใสและไม่มีกากอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เช่นกัน

วันตรวจลำไส่ใหญ่ด้วยการส่องกล่อง

 1. งดอาหาร และน้ำดื่ม อย่างน้อย 6 ซั่วโมงก่อนตรวจ และมาถึงโรงพยาบาสประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาตรวจ
 2. กรุณาแจ้งแพทย์ ถ้ามีโรคประจำตัว ประวัติการผ่าตัดอวัยวะภายในข้องท้องบริเวณทวารหนัก หรือยาที่รับประทาน เป็นประจำโดยเฉพาะยาแอสพริน หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 3. สุภาพสตรีมีครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือประจำเดือนไม่มาตามปกติควรแจ้งแพทย์
 4. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องลงนามยืนยอมรับการตรวจโดยการส่องกล้องตรวจรักษาสำใส้ใหญ่
 5. ในรายที่จำเป็นจะต้องดมยาสลบ จะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ ความเข้มข้นและชนิดของเมืดเลือด (CBC)
 6. ควรถอดฟันปลอม, ต่างหู, หร้อย, กำไร โดยเฉพาะที่เป็นโลหะและไม่ควรทาสีเจ็บมีอ-เท้า ทาริมฝีปากก่อนเข้าหัองตรวจ
 7. สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด อาหารหมักดอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอออส์ 

 

 

 


Scroll to Top