ต้อกระจก (Cataract)

ต้อกระจก (cataract)

เป็นภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง พบได้ในทุกช่วงอายุแต่พบมากในผู้สูงอายุ  อาจเป็นแค่ข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้

 สาเหตุ

 • เลนส์แก้วตาเสื่อมตามอายุ
 • เคยได้รับอุบัติเหตุทางตา
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคทางตา เช่น  การอักเสบ  การติดเชื้อ
 • โรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อในครรภ์มารดา
 • การใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานาน เช่น  สเตียรอยด์
 • โรคทางอายุรกรรมบางอย่าง ที่ทำให้ต้อกระจกเป็นเร็วกว่าปกติ  เช่น  เบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลไม่ดี

อาการ

 • ระดับการมองเห็นลดลงอย่างช้าๆ
 • มีการเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของสายตาสั้นและเอียงมากขึ้น
 • เห็นแสงแตกกระจาย
 • เห็นภาพซ้อนในตาข้างที่เป็นต้อกระจก
 • ตาสู้แสงไม่ได้

การรักษา

 • การผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • สวมแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดหากการมองเห็นยังลดลงไม่มาก

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต้อกระจก

 • การมองเห็นลดลงจากต้อกระจกซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจก เช่น  ต้อหิน
 • มีความจำเป็นต้องตรวจรักษาโรคจอตาและมีต้อกระจกบดบัง ทำให้ไม่สามารถตรวจและรักษาได้สะดวก  เช่น  ผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีการผ่าตัดต้อกระจก

 1. Phacoemulsification with IOL เป็นวิธีการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและดูดเลนส์ออกมา เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก  เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 2-3 มิลลิเมตร  และใช้เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้  จึงไม่จำเป็นต้องเย็บแผล  ทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นชัดได้เร็ว ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า 
 2. ECCE (Extracapsular Cataract Extraction) with IOL เป็นการผ่าตัดเพื่อนำเลนส์แก้วตาออกมา  โดยเปิดแผลยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่  และเย็บปิดแผล  เหมาะกับกรณีที่เลนส์แข็งมาก

เลนส์แก้วตาเทียม

คือ  เลนส์สังเคราะห์ใช้สำหรับใส่ทดแทนเลนส์ตาผ่าตัดต้อกระจก  ปัจจุบันมีหลายชนิด  ดังนี้

 • Monofocal IOL  เลนส์โฟกัสระยะเดียว  ผู้ป่วยจะมองไกลชัด   แต่ต้องสวมแว่นเมื่อใช้งานระยะใกล้  เช่น  อ่านหนังสือ
 • Multifocal IOL  เลนส์โฟกัสหลายทั้งระยะใกล้และไกล  สามารถลดการสวมแว่นอ่านหนังสือ
 • Trifocal IOL  เลนส์โฟกัสชัดระยะไกล  ใกล้  และระยะกลาง
 • Extended monofocal  IOL  เลนส์โฟกัสชัดระยะไกล  ใกล้  และระยะกลาง  เลนส์จะมีความเด่น              ที่ระยะกลาง
 • Toric IOL  เลนส์โฟกัสระยะเดียว  แก้สายตาเอียง

คำแนะนำก่อนการผ่าตัด

 • สระผมให้สะอาดในวันก่อนผ่าตัด 1 วัน
 • เช้าวันผ่าตัด อาบน้ำ  ล้างหน้า  ใช้สบู่ฟอกใบหน้า  คิ้ว  รอบดวงตาให้สะอาด
 • อาหารเช้าควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย ไม่ควรทานอาหารหนักเกินไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน  โรคหัวใจ  ควรรักษาและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อน
 • รับประทานยาประจำตัวตามปกติ
 • ผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด ควรหยุดก่อนผ่าตัด 7 วัน

คำแนะนำหลังการผ่าตัด

 • หลังผ่าตัดแพทย์จะปิดตาแน่น และนัดเปิดตาวันรุ่งขึ้น
 • วันแรกหลังผ่าตัด ไม่ให้นอนคว่ำหน้าหรือตะแคงหน้าทับตาข้างที่ผ่าตัด
 • ไม่ควรไอ หรือจามแรงๆ
 • ไม่ควรถูหรือขยี้ตา
 • ไม่ให้น้ำเข้าตา 1 เดือน เช็ดรอบตาด้วยสำลีชุบน้ำเกลือสะอาด
 • ปิดฝาครอบตาขณะนอนป้องกันการขยี้ตา โดยล้างและเช็ดฝาครอบตา  ปิดด้วยพลาสเตอร์
 • สวมแว่นตากันแดดเมื่อออกจากบ้าน
 • สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด
 • รับประทานยาและหยอดยาตามแพทย์สั่ง
 • ไม่ใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น
 • แพทย์นัดตรวจตาหลังผ่าตัด 1วัน 1สัปดาห์  1เดือน  3เดือน
 • หากมีอาการตาแดง ตามัวลง  ปวดตา  หรือมีขี้ตาให้มาพบแพทย์ก่อนนัด

 

Scroll to Top