ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียม คือ โลหะไทเทเนียม เพื่อทดแทนส่วนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปสามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัดในช่องปากได้อย่างปลอดภัย

ข้อดีของรากฟันเทียม

  • ไม่มีการสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติของฟันข้างเคียงที่เหลืออยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำสะพานฟัน
  • ในกรณีที่ทำเป็นฟันเทียมชนิดถอดได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
  • คล้ายฟันธรรมชาติ (ใช้งานและสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ)

ขั้นตอนทั่วไปของการรักษาด้วยรากฟันเทียม

  • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟันต่างๆ ภายในช่องปากและพิมพ์ปากเพื่อนำมาวางแผนการรักษา
  • ถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินสภาพกระดูกและโครงสร้างอื่น เช่น เส้นประสาท โพรงอากาศของคนไข้
  • ใส่รากฟันเทียมและรอ 2 – 4 เดือน เพื่อให้เกิดการยึดติดของรากฟันเทียมกับกระดูกก่อนการใส่ฟันเทียม

การดูแลรักษา

หลังการปลูกรากฟันเทียมสามารถดูแลและรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป ควรเข้ารับการตรวจช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจำ การรักษาด้วยการฝังรากเทียมนี้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถมีอายุการใช้งานเสมือนหนึ่งฟันแท้ซี่อื่นๆ เช่นกัน

Scroll to Top