ที่สุดแห่งเทคโนโลยี ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI รุ่น MAGNETOM Altea

 • เทคโนโลยีล่าสุดของการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 • โรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมในการให้บริการด้วยเครื่อง MRI รุ่น MAGNETOM Altea ซึ่งมี AI Technology สามารถตรวจทั้งร่างกายได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

  ความปลอดภัยสูง  สามารถตรวจทั้งร่างกายได้  เทคโนโลยี AIที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

  มีอุโมงค์สั้นที่สุด ช่วยลดความกลัวและความกังวลของคนไข้ในขณะทําการตรวจ โดยเฉพาะในคนไข้เด็กและคนไข้ซึ่งกลัวที่แคบ เนื่องจาก MAGNETOM Altea มีความยาวของ อุโมงค์ที่ 157 cm (System length cover to cover) ซึ่งสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ทําให้สามารถจัดท่าให้ศีรษะของคนไข้อยู่ภายนอกอุโมงค์เมื่อทําการตรวจได้

  ทํางานเงียบที่สุด ช่วยลดความกังวลของคนไข้ระหว่างการตรวจและช่วยให้การสื่อสารระหว่างคนไข้กับผู้ใช้งาน ทําได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ยานอนหลับในคนไข้ที่ให้ยานอนหลับอีกด้วย เนื่องจาก MAGNETOM Altea

  มาพร้อมเทคโนโลยีที่สามารถลดเสียงการทํางานของเครื่องระหว่างการตรวจ (Quiet Suite) โดยไม่ลดคุณภาพของภาพ และไม่เพิ่มเวลาในการตรวจ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอวัยวะทุกส่วน และสามารถใช้ได้กับทุกเทคนิคในการตรวจ (SE,TSE, GRE,EPI รวมถึง DarkFluid, SWI, DVI, และ BLADE) ในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆทําได้บางเทคนิค หรือทําไม่ได้เลย

  Sola coil เบาที่สุด คนไข้ไม่รู้สึกหนักหรืออึดอัดเมื่อมีอุปกรณ์วางอยู่บนตัวระหว่างการตรวจ เพราะอุปกรณ์รับสัญญาณ Coil ออกแบบมาให้มีน้ำาหนักเบาที่สุดในตลาด เช่น anterior array coil หนักเพียง 0.73kg ทํางานได้เร็วที่สุด คนไข้ใช้เวลาในการตรวจสั้นที่สุด ด้วย AI-Based technology DotGO ทําให้สามารถแสกน MRI ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวตลอดการตรวจ ช่วยลดเวลาในการ Planning ทําให้ Workflow ของ MRI ทำได้รวดเร็ว (Siemens Unique) ให้คุณภาพภาพที่ดีที่สุด คนไข้ได้รับความมั่นใจสูงสุด ในคุณภาพภาพที่ดีที่สุด ด้วย AI Based technology Dot Engine ในส่วนของ Brain, Spine, Shoulder, Hip, and Knee รวมถึง BioMatrix Technology ซึ่ง adapt การตรวจตาม Biology ของคนไข้ที่แตกต่างกัน ช่วยลดความซับซ้อนในการแสกน MRI ลดข้อผิดพลาดในการ แสกนและลดปัญหาเรื่องการตามกลับมาตรวจซ้ําได้ (Siemens Unique) -ให้ภาพที่ consistency result ที่สุด

   

Scroll to Top