บริษัท Tech Infinity Education และประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

บริษัท Tech Infinity Education และประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลปิยะเวท โดย นพ. วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ให้เกียรติต้อนรับ และแชร์ประสบการณ์ สายงานแพทย์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นแนวทางในสายอาชีพต่อไป…

Scroll to Top