ปวดข้อศอกในนักกอล์ฟ (GOLFER’S ELBOW)

Golfer’s Elbow

     คือ การอักเสบบริเวณด้านในข้อศอก (Medial Epicondylitis) ของกลุ่มกล้ามเนื้อ flexor group โดยมักเกิดการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเพียงเล็กน้อย และเมื่อผู้ป่วยยังคงทำกิจวัตรตามปกติทำให้เกิดการฉีกขาดมากขึ้น แล้วเกิดการอักเสบในที่สุด มักพบในกลุ่มผู้ที่เล่นกอล์ฟเนื่องจากการตีกอล์ฟแต่ละครั้งนั้น กล้ามเนื้อ flexor pronator จะถูกใช้งานอย่างหนักโดยฉับพลัน ซึ่งเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยในชีวิตประจำวัน ความแข็งแรงจึงน้อยกว่ามัดอื่นๆ เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

อาการ

     ป่วยจะมีอากผู้ารปวดบริเวณข้อศอกทางด้านในใกล้ปุ่มกระดูก โดยจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อกระดกข้อมือขึ้นในขณะที่เหยียดข้อศอก หรือเพียงแค่ขยับข้อศอกก็มีอาการปวดได้ ในบางรายที่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงมากแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ของข้อมือหรือข้อศอกก็ทำให้เกิดอาการปวดได้ การประเมินว่าเป็นโรค golfer’s elbow ในเบื้องต้นโดยการให้ผู้ป่วยเหยียดศอกให้ตึงแล้วกระดกข้อมือขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณปุ่มกระดูกทางด้านในข้อศอกขณะกระดกข้อมือขึ้น

การรักษา

     ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บในระยะแรกนั้น แนะนำให้ประคบเย็นบริเวณที่ปวดเป็นเวลา 5-10 นาที เพื่อลดการอักเสบ และให้หยุดการใช้งานหนักหรือการเล่นกีฬาของแขนข้างที่มีการอักเสบ แต่ถ้าการรักษาดังกล่าวไม่ได้ผล แนะนำให้พบนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะทำการรักษาโดยการใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวด์ เพื่อลดปวดลดอักเสบและติด tapping บริเวณที่ปวดเพื่อลดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อศอกไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ

Scroll to Top