ป่วยเบาหวานห้ามบริจาคเลือดจริงหรือ

เป็นเบาหวานห้ามบริจาคเลือดจริงหรือไม่?

เป็นความเชื่อที่ “ไม่จริง” หลาย ๆ คนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าใจผิดว่า ถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือดที่เราบริจาคไปจะกลายเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งความจริงแล้ว โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันทางเลือด หากคุณเป็นโรคเบาหวานแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าไม่เกิน 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้ แต่สำหรับผู้ที่น้ำตาลในเลือดสูงมาก ยังควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ก็ยังไม่แนะนำให้บริจาคเลือด
 
ข้อมูล : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
Scroll to Top