ฟอกฟันขาวด้วย  Zoom! Teeth Whitening

Zoom! Teeth Whitening

เทคโนโลยีฟอกฟันขาวระดับโลก ด้วย blue LED light (แสง LED สีฟ้า) ช่วยฟอกสีฟัน ปรับระดับเฉดสีฟันให้ขาวขึ้นเพียง 45 นาที  สร้างความมั่นใจ ฟันขาวสะอาดได้ใน45 นาที Zoom ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกแบบให้พลังงานแสง กระตุ้นประสิทธิภาพของเจลฟอกฟัน ให้แทรกซึมลงสู่ชั้นผิวฟัน เพื่อขจัดคราบฟันเหลือง คราบชา กาแฟ และสีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ โดยวิธีการนี้ จะไม่ทำลายโครงสร้างของฟันธรรมชาติ

จากผลการศึกษาและวิจัยระบุว่าการฟอกฟันขาวด้วย Zoom! ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการฟอกสีฟันที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบว่า การฟอกสีฟันของ zoom ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจลฟอกสีฟันถึง 26% และสามารถเปลี่ยนสีฟันได้ถึง 8 เฉดสี ขึ้นอยู่กับสีฟันเดิมแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังช่วยลดการเสียวฟันได้ดีกว่าเครื่องฟอกสีชนิดอื่น 13 %


Scroll to Top