ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก

ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

พบได้ในเด็กทุกช่วงอายุ ในเด็กเล็กอาจมีไข้สูงโดยไม่มีอาการผิดปกติอื่น หรืออาจมีคลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปัสสาวะแล้วร้องงอแงผิดปกติ ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน ในเด็กโตอาจบอกว่าเจ็บขณะปัสสาวะได้ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหากไม่รักษาอาจนำมาสู่การติดเชื้อในกระแสดเลือด ภาวะฝีในไต หรือหากเป็นซ้ำหลายๆครั้งอาจทำให้เกิดว่าไตวายเรื้อรังในระยะยาวได้

สาเหตุ

เกิดจากติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งแบ่งออกเป็นทางเดินปัสสาวะส่วนบน ได้แก่ กรวยไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ โดยส่วนมากเชื้อมาจากภายนอกและปนเปื้อนเข้าทางท่อปัสสาวะบริเวณอวัยวะเพศ ส่วนน้อยมาจากการได้รับเชื้อทางกระแสเลือด

การตรวจวินิจฉัย

โดยการตรวจปัสสาวะ โดยพบเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติ เพาะเชื้อในปัสสาวะพบแบคทีเรีย

การรักษา

ดยการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยหากมีไข้สูงควรให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดจนกว่าไข้จะลงดี จากนั้นแพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นยารับประทานต่อได้โดยให้ทั้งหมด 7-14 วัน หากไม่มีไข้อาจรักษาโดยการให้ยาชนิดรับประทานนาน 5-7 วันได้ ผู้ป่วยเด็กที่มีไข้จากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครั้งแรกทุกราย แนะนำให้ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงไต (ultrasound) ทุกราย เพื่อตรวจเพิ่มเติมว่ามีโครงสร้างที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น กรวยไตโป่งพอง ปัสสาวะไหลย้อนกลับ ภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้ควรรักษาภาวะพบร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย ได้แก่ ภาวะหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศปิดในเพศชาย ภาวะแคมติดกันในเพศหญิง ภาวะท้องผูก และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การกลั้นปัสสาวะ เป็นต้น

ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นภาวะสำคัญที่ควรได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะหากปล่อยไว้อาจลุกลามจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้หากเป็นซ้ำหลายครั้งอาจส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของไต ทำให้ไตเสื่อมเร็วได้

Scroll to Top