ภาวะมีบุตรยากคืออะไร ?

ภาวะมีบุตรยาก

     คือ การที่ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากพยายามมีบุตรโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่หากมีอายุ 35 ปีขึ้นไปอาจจะถือว่ามีภาวะมีบุตรยาก หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนแล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้

     ภาวะการมีบุตรยาก แม้ว่าจะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลปิยะเวท ได้จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังจะช่วยสานความฝันของคู่สมรส เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยตามที่ต้องการ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ที่จะให้คำปรึกษาและดูแลอย่างครอบคลุม เรามีการตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจร ทั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากจากสาเหตุต่า

ภาวะมีบุตรยาก ที่สาเหตุมาจากฝ่ายหญิง


     • มีปัญหาของการตกไข่ หรือภาวะ PCOS
     • ท่อนำไข่อุดตัน
     • มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน หรือภาวะ Endometriosis
     • ทำหมันมาแล้ว แต่ต้องการมีบุตรอีก

ภาวะมีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชาย


     • การสร้างเชื้ออสุจิที่ผิดปกติ
     • การขนส่งเชื้ออสุจิผิดปกติ
     • การมีเพศสัมพันธ์และการหลั่งน้ำเชื้อที่ผิดปกติ
     • ทำหมันมาแล้ว แต่ต้องการมีบุตรอีก
     • ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความร้อน สารเคมี ความเครียดจากการทำงาน โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ


** รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ห่างเกินไป ความเครียด โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ

Scroll to Top