มารู้จักการฉายรังสี

 • การฉายรังสี,การฉายแสง และรังสีรักษา มีความหมายเดียวกัน

  การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ใช้การผสมผสานกันทั้งวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด โดยอาศัยหลักการที่ว่าการฉายรังสีไปยังเนื้องอก รังสีจะทำให้เกิดการทำลายดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์เนื้องอกโดยตรงทำให้เกิดการตาย

  เป้าหมายการรักษาด้วยการฉายรังสีมี 2 ประเภท

  1. การรักษาให้หายขาด ในกลุ่มที่คาดหวังว่าจะรักษาให้หายขาดได้ ต้องพิจารณาให้รังสีแก่ผู้ป่วยในปริมาณที่ เพียงพอ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลข้างเคียงได้ โดยยึดหลักสำคัญคือ การให้ปริมาณรังสีที่สูงสุด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและผลข้างเคียงที่น้อยที่สุด
  2. การรักษาแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าการรักษาเพื่อหายขาด ผลที่ได้คือเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยลดอาการเหล่านี้คือ อาการปวด การอุดตัน ภาวะเลือดออก การรักษาแผล รักษากระดูกหักจากมะเร็ง เป็นต้น

   

 • เตรียมตัวก่อนฉายรังสี  

  1. พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. รับประทานอาหารที่สุก สะอาดมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เช่น โปรตีนจากสัตว์ ปลา ไข่ นม ผัก ผลไม้ ฯลฯ
  3. ดูแลรักษาความสะอาดทั่วไปของร่างกาย

   

 • การดูแลสุขภาพทั่วไปขณะได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

  1. อาหาร ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ วิตามินสูง โปรตีนสูงย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา นม ไข่ ตับสัตว์  ถั่วต่างๆ ผัก ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2,000 cc น้ำช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้น และระบายความร้อนออกจากร่างกาย
 •  

Scroll to Top