มารู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine : MFM)

Maternal Fetal Medicine (MFM)

     Maternal Fetal Medicine (MFM) หรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทำหน้าที่ดูแลในเชิงลึกทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือสูติแพทย์ในการดูแลครรภ์ควบคู่กันไปตลอดการตั้งครรภ์

หน้าที่หลักของแพทย์ MFM

  • เป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่สงสัยหรือตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกติ
  • ดูแลและรับฝากครรภ์ ทำคลอด สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อายุมาก มีภาวะแท้งบ่อย ครรภ์แฝด หรือมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  และปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน  ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การดูแลในระหว่างฝากครรภ์ ช่วงระยะเวลาในการคลอดและหลังคลอด
  • ให้การรักษาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติบางชนิดที่สามารถให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์
  • ช่วยตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆในครรภ์ เช่น การเจาะชิ้นเนื้อรก การเจาะน้ำคร่ำ และการเจาะเลือดจากสายสะดือรก
  • โดยทั่วไปแล้วในการตั้งครรภ์ครั้งหนึ่ง ควรจะได้มีการตรวจอัลตราซาวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงกึ่งกลางของการตั้งครรภ์  ซึ่งอยู่ประมาณสัปดาห์ที่ 18-23 แต่ถ้าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้มากยิ่งขึ้น ควรมีการตรวจอัลตราซาวด์โดยละเอียดอยู่ 3 ช่วงด้วยกัน

ตรวจคัดกรองโดยแพทย์ Maternal Fetal Medicine (MFM)

     ช่วงที่ 1 สัปดาห์ที่ 11-14 ตรวจเพื่อดูพัฒนาการของทารก หากพบความผิดปกติสามารถหาทางแก้ปัญหาได้โดยเร็ว ช่วยลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น

     ช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่ 18-23 ตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของโครงสร้างทารก  หากไม่พบความผิดปกติในช่วงนี้ค่อนข้างมั่นใจได่ว่าทารกแข็งแรงโดยจะมีการตรวจรก เนื้องอก ความผิดปกติภายในมดลูก วัดความยาวของปากมดลูกเพื่อตรวจเช็คความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดของแม่ตั้งครรภ์ด้วย

     ช่วงที่ 3 สัปดาห์ที่ 32-36 ตรวจเพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ตำแหน่งรก ปริมาณน้ำคร่ำ ความผิดปกติบางอย่างอาจพบเจอในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์แม้โอกาสที่เกิดขึ้นจะมีไม่มากนัก


Scroll to Top