ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลปิยะเวท ได้รวบรวมเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคต่างๆ อย่างละเอียดแม่นยำ และการวางแผนการรักษาที่ตรงจุดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • เครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทางและแบบทั่วไป
 • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer) เพื่อตรวจหาภาวะกระดูกพรุน
 • เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 • เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยระบบดิจิตอล หรือ Digital Mammogram ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดอัตราการเผชิญรังสี
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หรือ CT Scan 64 Slices ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลและถ่ายภาพอวัยวะภายในทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ 5 tesla MRI (Magnetic Resonance Imaging) รุ่นใหม่พร้อมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เพื่อลดเวลาในการตรวจ และสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียดแม่นยำ มีความปลอดภัยสูง ปราศจากการเผชิญกับรังสี
 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพ (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลเพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และสะดวกต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

งานให้บริการศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 • บริการงานทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
 • การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography)
 • การตรวจเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทาง เช่น การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง, การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง, การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี , การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก เป็นต้น
 • การตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล (Digital Mammography)
 • การตรวจด้านคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Computed tomography)
 • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • บริการงานทางด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology)
 • การตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวน (Vascular Intervention) เช่น การตรวจรักษามะเร็งตับ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง หรือ Trans Arterial Chemo Embolization (TACE)
 • การตรวจและรักษาที่ไม่ผ่านทางหลอดเลือดโดยใช้เครื่องมือทางรังสี คือ Ultrasound, Fluoroscopy หรือ CT Scan ร่วมด้วย (Non-vascular Intervention) เช่น การเจาะตัดชิ้นเนื้อในร่างกายผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Core Needle Biopsy) และ การเจาะดูดของเหลวภายในร่างกายผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Aspiration)
 •  
Scroll to Top