สะโพกหัก Fast track hip surgery and ERAS

Fast track hip surgery and ERAS

     ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยในปีมีผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจำนวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้งหมด

 

     ปัญหาที่พบบ่อยขึ้นคืออุบัติเหตุหกล้ม เนื่องจากการเดิน การทรงตัวไม่ดีแล้วทำให้มีกระดูกบริเวณสะโพกหักเกิดขึ้น

     การวินิจฉัยและการรักษา ต้องรวดเร็วเพื่อลดความเจ็บปวด และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

มีการศึกษาและติดตามผู้ป่วยที่ข้อสะโพกหัก แต่ไม่ได้รัการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น เป็นแผลกดทับ มีอาการติดเชื้อตามมา อาจลุกลามให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือด สุดท้ายอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วภายในปีแรกหลังจากหกล้ม

โรงพยาบาลปิยะเวทเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว จึงพัฒนา โปรแกรม Fast tract hip surgery and ERAS เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาหกล้มสะโพกหัก ได้รับการดูแลอย่างดีทันทีตั้งแต่รู้ประวัติเรื่องราว ก่อนที่จะมาถึง โรงพยาบาล จนมาถึงโรงพยาบาล แล้วได้รับการรักษา จนผู้ป่วยปลอดภัย สามารถเดินเหินช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง ภายในเวลา 3-5 วัน ไม่ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัว

Scroll to Top