หลังติดเชื้อCOVID-19ปอดคุณ…ยังดีอยู่ไหม?

หลังติดเชื้อCOVID-19 ปอดคุณ…ยังดีอยู่ไหม?

“ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลัง จากที่หายจากโรค  ปอดจะกลับมาเป็นปกติไหมซึ่งหลายๆคนยังมีความกังวลใจในเรื่องนี้  ว่าอาการหลงเหลือเพราะติดเชื้อโควิด”

     โดยทั่วไปทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะแสดงอาการ มักเป็นช่วงที่เชื้อจะอยู่ในตัวเราแล้ว 5-6 วัน ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อบางราย อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นแค่หวัดเล็กๆ น้อยๆ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ปอดตามมา หลังจากรับเชื้อ จะมากน้อยแต่ละคนต่างกันไป

กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

        กลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่สุด อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุคือ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มต่อมาคือผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคปอด โรคหัวใจ ไต ตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงภาวะอ้วน เบาหวาน และที่สำคัญคือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ความรุนแรงผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

     อาการของโรคเป็นแล้ว มีทั้งไม่รุนแรง หายได้เอง จนถึงอาจจะต้องเข้ารับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจ แต่จะกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ ให้แก่คนอื่นได้  

หลังเข้ารับการปอดจะกลับมาเป็นปกติไหม

     ปอดของผู้ติดเชื้อจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความหนักเบา ถ้าพบว่าปอดติดเชื้อเล็กน้อยไม่มีอะไร ตรงนี้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ แต่อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือน  แต่ถ้าถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลว สภาพปอดถูกทำลายไปมากแล้ว ก็อาจกลับมาไม่เป็นปกติ ดังนั้น ผู้ป่วยหลังพักพื้น จาก COVID-19 ทางโรงพยาบาลปิยะเวท จึงแนะนำหากต้องการความมั่นใจที่จะตรวจว่ายังไม่มีร่องรอยการอักเสบเหลืออยู่หรือไม่   แนะนำเข้ามาทำการตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เพื่อวางแผนการดูแลรักษาต่อไป

Scroll to Top