อาหารกับคนไข้มะเร็ง

     อาหารแต่ละมื้อที่รับประทานมีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรับการรักษา เนื่องจากร่างกายต้องการแคลอรี่และสารอาหารที่เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

  1. ให้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ทั้งโปรตีนจากพืชและจากสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา ไข่ขาว นม ถั่ว เป็นต้น  เพื่อช่วยซ่อมแซมร่างกายและทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น
  2. อาหารที่ให้พลังงานสูง คืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต (อาหารแป้ง และน้ำตาล) เนื่องจากผู้ป่วยมักกินอาหารได้ในปริมาณน้อยซึ่งอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต มีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื่องจากเป็นอาหารหลักในการให้พลังงาน ซึ่งร่างกายนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานของเซลล์ต่างๆ
  3. กินอาหารให้ครบห้าหมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการครบถ้วน
  4. กินอาหารปรุงสุกสะอาด อาหารปรุงใหม่ ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หรืออาหารค้างคืน เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารได้ง่าย
  5. กินผักผลไม้หลากสีเป็นประจำ ได้แก่ ตำลึง บล็อคโคลี ผักโขม ดอกกะหล่ำ คะน้า เป็นต้น โดยผักและผลไม้ต้องปอกเปลือกและล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน และแนะนำให้งดรับประทานผักสดและผลไม้เปลืองบางที่กินทั้งเปลือกในช่วงที่ได้รับการรักษา
  6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันหมู น้ำมันปาล์ม เนยเทียมเป็นต้น
  7. ดื่มน้ำปริมาณเพียงพอ น้ำดื่มสะอาดที่พอเพียงมีความจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ โดยแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8 แก้วน้ำต่อวัน
  8. หลีกเลี่ยง อาหารหมักดอง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Scroll to Top