เคลือบหลุมร่องฟัน

เคลือบหลุมร่องฟัน

 การเคลือบหลุมร่องฟัน คือ การใช้วัสดุเคลือบร่องฟันที่เป็นสารสีใสหรือสีขาวทึบคล้ายสีฟัน เคลือบผนึกลงบนฟันเพื่อปิดบริเวณหลุมและร่องฟันทีลึก ช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง ป้องกันฟันผุ การเคลือบหลุมร่องฟันนั้นทำได้ง่ายมากและใช้เวลาเท่ากับการอุดันผุขนาดเล็กเท่านั้น

ขั้นตอนการเคลือบหลุมร่องฟัน

  1. ทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟันก่อนกันน้ำลายด้วยสำลีหรือแผ่นยางกันน้ำลายแล้วทาน้ำยาปรับสภาพฟัน และล่างเป่าให้แห้ง
  2. ทาสารเคลือบหลุมร่องฟันลงไป
  3. ฉายแสงให้วัสดุเกิดการแข็งตัว

ใครควร “เคลือบหลุมร่องฟัน”

การเคลือบหลุมร่องฟันควรทำในฟันที่มีหลุมร่องฟันลึกและแคบ ยากต่อการเข้าทำความสะอาดของขนแปรงสีฟัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งขึ้น เมื่อเด็กอายุ 6 ปี และฟันกรามแท้ซี่ที่สองขึ้นเมื่อเด็กอายุ 12 ปี การเคลือบหลุมร่องฟันนิยมทำในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น ซึ่งฟันเพิ่งขึ้นมาในช่องปากไม่นานนัก อย่างไรก็ตามทันตแพทย์อาจแนะนำให้ เคลือบหลุมร่องฟันในฟันซี่อื่นๆ เช่น ฟันกรามน้อย ฟันหน้าบนแท้ หรือฟันกรามน้ำนม ได้ในทุกช่วงอายุ หากพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการป้องกัน

ประโยชน์ของการ “เคลือบหลุมร่องฟัน”

  • ป้องกันฟันผุในฟันที่มีหลุมและร่องลึก
  • ป้องกันการลุกลามของรอยโรคฟันผุในระยะเริ่มแรก

การเคลือบหลุมร่องฟันมีขั้นตอนการทำที่ง่ายไม่เจ็บปวดและใช้เวลาน้อยซึ่งช่วยป้องกันการเกิดฟันผุบริเวณที่มีหลุมและร่องลึกได้

ที่มา : แผ่นพับเรื่อง เคลือบหลุมร่องฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top