เนื้องอกมดลูก(Myoma Uteri)

 

เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) เนื้องอกมดลูก  (Myoma Uteri)  เป็นเนื้องอกที่พบมากและบ่อยที่สุดในสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกิดจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติของกล้ามเนื้อมดลูก  พบบ่อยที่อายุประมาณ 40 ปี

     นื้องอกมดลูก แบ่งเป็น 3  ชนิดใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

 • Subserous myoma :  คือเนื้องอกที่โตยื่นออกไปจากตัวมดลูก
 • Intramural myoma :   คือเนื้องอกที่โตในกล้ามเนื้อมดลูก
 • Submucous myoma : คือเนื้องอกที่โตในโพรงมดลูก

 

สาเหตุ

 

     ยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่า เกิดจากกรรมพันธุ์  และปัจจัยด้านฮอร์โนเพศหญิง ดังนั้นสตรีวัยหมดประจำเดือนจึงมีขนาดของเนื้องอกฝ่อลงได้เอง เนื้องอกส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็ง และมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งน้อยมาก < 1%  ซึ่งเนื้องอกที่กลายเป็นมะเร็งมักจะโตเร็วผิดปกติ

อาการของเนื้องอกมดลูก 

     ขึ้นอยู่กับชนิด และ ขนาดของเนื้องอกมดลูก

อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 1. มีเลือดประจำเดือนออกมากผิดปกติ เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด ลักษณะประจำเดือนค่อนข้างตรงรอบเดือน แต่ปริมาณ และจำนวนวันของประจำเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม บางครั้งจะพบว่าเลือดออกมาเป็นก้อนเลือด  พบบ่อยในเนื้องอกชนิด Submucous และ Intramural
 2. คลำพบก้อนในท้อง หรือ รู้สึกว่าท้องโตขึ้น
 3. อาการปวดหน่วงท้องน้อย บางรายมีอาการปวดประจำเดือนร่วมด้วย
 4. อาการที่เกิดจากการกดเบียดของก้อนเนื้องอกต่ออวัยวะใกล้เคียง  ขึ้นอยู่ว่าก้อนเนื้องอกโตไปทิศทางใด  เช่น ถ้าโตม ด้านหน้า
 5. ( Anterior ) จะกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยได้ ,  ถ้าโตมาด้านหลัง ( Posterior ) จะกดเบียดลำไส้ใหญ่ ทำให้มีอาการท้องผูกได้ เป็นต้น พบบ่อยในเนื้องอกชนิด Intramural และ Subserous
 6. มีบุตรยาก หรือ แท้งบุตรบ่อย เกิดจากเนื้องอกมดลูกที่กดเบียดในโพรงมดลูกซึ่งเป็นบริเวณที่ตัวอ่อนฝังตัว ดังนั้นถ้าตรวจพบเนื้องอกมดลูกชนิด Submucous  และชนิด intramural ที่กดเบียดโพรงมดลูก การตัดเนื้องอกออกก่อน จะทำให้โอกาสในการมีบุตรเพิ่มขึ้น

การรักษา

 • เนื้องอกขนาดเล็ก และไม่มีอาการ ควรตรวจอัลตราซาวด์ติดตามขนาดของก้อนเป็นระยะ
 • การรักษาโดยการใช้ยา  คือ การให้ยาชนิดต่างๆเช่นยาฮอร์โมนชนิดกินหรือยาที่ใช้ฉีดเพื่อให้เนื้องอกมดลูกมีขนาดเล็กลง เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศ (GnRH agonist)  การรักษาด้วยยาเหมาะสมกับผู้ที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่ จำเป็นต้องลดขนาดของเนื้องอกลงเพื่อให้ผ่าตัดง่ายขึ้นและเสียเลือดน้อยลง หรือให้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติจากเนื้องอกมดลูก แต่อยู่ในช่วงใกล้วัยทองก็จะให้ยาไปจนถึงช่วงวัยทองพอดีอย่างไรก็ตามการให้ยาชนิดนี้มีผลข้างเคียงคือ อาการวัยทองและภาวะกระดูกพรุนเป็นต้น จึงไม่แนะนำให้ใช้มากกว่า 9 เดือน

การรักษาโดยการผ่าตัด

     แบ่งเป็น 2  แบบ คือ การตัดเฉพาะเนื้องอก ( Myomectomy ) และ การตัดมดลูก ( Hysterectomy )

 

 1. การตัดเฉพาะเนื้องอกมดลูก  ( Myomectomy ) ทำในรายที่อายุน้อยหรือยังมีความต้องการมีบุตร
 2. การตัดมดลูก ( Hysterectomy ) ทำในรายที่อายุมาก หรือ มีบุตรเพียงพอแล้ว

     เนื่องจากเทคโนโลยี และ เทคนิคการผ่าตัดที่พัฒนาต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันการผ่าตัดเฉพาะเนื้องอกมดลูก  ( Myomectomy ) และการผ่าตัดมดลูก  ( Hysterectomy ) สามารถกระทำโดยการผ่าตัดผ่านกล้องแทนการผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ทางหน้าท้องได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว  โดยสามารถผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล หรือ แบบมีแผลขนาดเล็กทางหน้าท้อง ทั้งนี้ขึ้นกับความชำนาญของแพทย์ และพยาธิสภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 

 


 

Scroll to Top