เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นจอตา คืออะไร

โรคเบาหวานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่จอตา โดยทำให้มีการตีบตันของหลอดเลือด ทำให้จอตามีภาวะขาดเลือด  ซึ่งจะเป็นผลหลอดเลือดผิดปกติงอกที่จอตา  มีภาวะจุดรับภาพชัดบวม  หลอดเลือดผิดปกติที่จอตาแตกจะทำให้เกิดเลือดออกในวุ้นตาได้  หากไม่ได้รับการรักษาในระยะสุดท้ายจะทำให้เกิดพังผืดดึงรั้งจอตาในที่สุด

อาการของเบาหวานขึ้นจอตา คืออะไร

ระยะแรกของเบาหวานขึ้นจอตาผู้ป่วยจะไม่มีอาการ  แต่เมื่อมีภาวะจุดรับภาพชัดบวมหรือพังผืดดึงรั้งจอตา จะส่งผลทำให้มีอาการตามัว  ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในวุ้นตาจะทำให้ตามัวลง  ในรายที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตารุนแรงและไม่ได้รับการรักษาอาจมีภาวะต้อหินแทรกและมีตาบอดในที่สุด

เบาหวานขึ้นจอตาจะรักษาอย่างไร

ผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นจอตาระยะแรก  การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะช่วยชะลอความรุนแรงได้ ในรายที่มีหลอดเลือดผิดปกติที่จอตาจักษุแพทย์จะพิจารณายิงเลเซอร์ที่จอตา เพื่อลดหลอดเลือดที่ผิดปกติ  ในกรณีที่มีเลือดออก   ในวุ้นตาหรือมีพังผืดดึงรั้งที่จุดรับภาพชัด  แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดวุ้นตาและจอตาปัจจุบันมียากลุ่ม anti-VEGF ซึ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะจุดรับภาพชัดบวมจากเบาหวาน  หรือมีหลอดเลือดงอกผิดปกติ  โดยแพทย์จะฉีดยาดังกล่าวเข้าไปในลูกตา  เพื่อลดจุดรับภาพบวมและหลอดเลือดงอกผิดปกติ หลังฉีดยา    ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคและการรักษาต่อเนื่อง

การยิงเลเซอร์จอตาในภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ชัดขึ้นหรือไม่

การยิงเลเซอร์จอตาในผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นจอตาชนิดที่มีหลอดเลือดงอกผิดปกติ  จะช่วยลดโอกาสสูญเสีย การมองเห็นแบบรุนแรงได้ 50 เปอร์เซ็น   และช่วยลดโอกาสเกิดเลือดออกในวุ้นตาได้    

เราจะป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นจอตาได้อย่างไร

ปัจจุบันการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  (HbA1c<7%) จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตาและช่วยชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นจอตาด้วย  นอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องควบคุมโรคประจำตัวอื่นเช่น ความดันโลหิตสูง และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วย

การตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

ผู้ป่วยเบาหวานควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ผู้ป่วยจะได้รับการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอตาโดยละเอียด  ยาขยายม่านตาจะทำให้ตาพร่ามัว  สู้แสงไม่ได้และมองเห็นระยะใกล้ไม่ชัดเจน ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายเป็นปกติภายใน 4-6 ชั่วโมง  ควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อลดอาการแสบตาหลังจากขยายม่านตา  ไม่ขับรถมาเอง และควรนำญาติหรือเพื่อนมาด้วย ในกรณีที่ตรวจพบเบาหวานขึ้นจอตา ผู้ป่วยจะได้รับการนัดตรวจติดตามเป็นระยะ  ทั้งนี้ ขึ้นกับความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

Scroll to Top