เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร?

เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร

ปัจจัยที่มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งมีหลายปัจจัย ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ รังสีเอกซเรย์ อุลตราไวโอเลตจากแสงแดด สารเคมีต่างๆ รวมทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม เป็นต้น

 วิธีลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง

  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งชนิดอื่นๆได้หลายชนิด
  • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารสุขสะอาดครบห้าหมู่ หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลาน้ำจืด อาหารหมักดอง
  • หลีกเลี่ยงแสงแดดมากเกินไป หรือทาครีมกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ ครั้งละ 30 นาที 3-5 วัน/สัปดาห์ กรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ น้ำหนักที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่างดัชนีมวลกาย 5-23 กก/ม2
  • ป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
  • เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและรับการตรวจคัดกรองมะเร็งที่เหมาะสมตามช่วงอายุเพศและปัจจัยเสี่ยง
Scroll to Top