เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร?

เราจะสามารถป้องกันมะเร็งอย่างไร

     โรคมะเร็งเป็นแล้วรักษายาก บางรายรักษาหายขาด บางรายรักษาไม่หาย การป้องกันโรคมะเร็งมิให้เกิดกับท่านและครอบครัว จึงเป็นวิธีที่ท่านสามารถนำไปปฎิบัติ

การป้องกันมะเร็งทำได้ไม่ยาก

  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ถ้าคุณสูบบุหรี่ให้เลิก บุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งได้หลายระบบ การเลิกสูบบุหรี่จะทำให้ลดการเกิดมะเร็งได้ร้อยละ 30
  • หลีกเลี่ยงแสงแดดมากเกินไป หรือทาครีมกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง
  • หัดปรุงอาหารที่ทำจากพืช กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ-อาหารที่อุดมไปด้วยผลไม้ผักและธัญพืช เนื่องจากสารอาหารวิตามินในพืช สามารถทำให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์ได้ดี ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
  • งดอาหารมันและเกลือ เนื่องจากเชื้อว่า จะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมัน trans-fats
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ ครั้งละ 30 นาที 3-5 วัน/สัปดาห์ การออกกำลังกายเพิ่ม จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หลายชนิด
  • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับท่านควรอยู่ระหว่างดัชนีมวลกาย 18.5-23 กก/ม2
  • รับการตรวจคัดกรองมะเร็งที่เหมาะสม ตามช่วงอายุเพศและปัจจัยเสี่ยงของคุณ
  • การงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กการวิจัยพบว่าการดื่มสุราก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ผู้ที่ดื่มมากกว่า 2-3 แก้ว /วัน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง มากกว่าคนไม่ดื่ม
  • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยการฉีดวัคซีน HPV แก่เด็กหญิงและเด็กชาย และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

Scroll to Top