แพทย์แผนจีน : มารู้จักกับ โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

แพทย์แผนจีน : มารู้จักกับ โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo : BPPV) เกิดจากตะกอนภายในหูชั้นในเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม พบได้จากผู้สูงอายุที่ตะกอนหินปูภายในหูเปราะและหลุดง่าย ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหูบางชนิดเป็นต้น  มีอาการเด่นคือ เมื่อขยับศีรษะอย่างฉับพลันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุน และคลื่นใส่อาเจียนในบางคน โดยอาการวิงเวียนศีรษะจะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้หลายครั้งในหนึ่งวัน

โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนสามารถหายเองได้หากเวลาผ่านไปหลายเดือน แต่สำหรับบางคนที่มีอาการหนักจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน การรักษาจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้อาการหายได้เร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันรักษาได้ด้วยวิธีกายภาพบำบัด เช่น Brandt Daroff , Epley maneuver , Semont maneuver เป็นต้น อาการจะดีขึ้นกว่า 80%ในครั้งแรก ควรรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งอาการหายดี แต่หากอาการยังคงไม่ดีขึ้นอาจต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนสามารถกลับมามีอาการได้อีกหลังจากผ่านไปหลายปี แพทย์แผนจีนรักษาได้ด้วยวิธีฝังเข็ม นวดจีนทุยหนา และยาสมุนไพรจีน ลดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น บำรุงฟื้นฟูอวัยวะที่เสียสมดุล พร้อมทั้งบำรุงร่างกายให้แข็งแรงลดความเสี่ยงการกลับมาของโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนที่

Scroll to Top