โรคหลอดเลือดตีบในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคหลอดเลือดตีบในผู้ป่วยเบาหวาน

     คนที่เป็นเบาหวาน เพราะเหตุใดจึงเป็นโรคของหลอดเลือดตีบ และทำไมบางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่หัวใจ บางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง หรือ บางคนมีปัญหาหลอดเลือดตีบที่ขา ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (atherosclerosis)

     โดยเกิดได้ทุกๆหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เนื่องจากน้ำตาลที่สูงในเลือดทำให้เกิดความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์ เกิดการสร้างสารเคมีและสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ (reactive oxygen species, inflammatory cytokines, advance glycation products) ส่งผลให้หลอดเลือดแดงเสียความยืดหยุ่น เปราะและฉีกขาดง่าย เกิดการเปลี่ยนแปลงการเเข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดจับตัวกันง่ายขึ้น นอกจากนี้ น้ำตาลที่มีปริมาณมากยังทำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อน (plaque) เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลง

การป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง ได้แก่

  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ (น้ำตาลสะสม HbA1c < 6.5-7%)
  • ควบคุมไขมันในเลือดให้ปกติ (ไขมันเลว LDL-cholesterol < 100 mg/dL)
  • ควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ (<130/80มิลลิเมตรปรอท)
  • ควบคุมอาหาร เลี่ยงอาหารหวานและอาหารที่มีไขมันสูง
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150นาทีต่อสัปดาห์· งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

Scroll to Top