โรคหูคอจมูก

โรคหูคอจมูก 

( Ear Throat Nose disease  ) เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดได้กับทุกคน ซึ่งแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาผู้ป่วยโรคทางหูคอจมูก ได้บางโรค เช่น โรคหวัด เลือดกำเดา แต่หากกล่าวถึงโรคหูคอจมูกนั้นจะมีความซับซ้อนกว่าโรคทั่วไป การรักษาโรคหูคอจมูก ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง เรียก แพทย์หูคอจมูก ใน แผนกหูคอจมูก หรือ โสต ศอ นาสิก ที่โรงพบาบาล

โรคเกี่ยวกับหูคอจมูก

อวัยวะในระบบหูคอจมูก

สำหรับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ โสต ศอ นาสิก นั้น ประกอบด้วย หู จมูก ไซนัส ลำคอ ต่อมไทรอยด์ ต่มน้ำลาย ต่อมทอนซิล และหลอดลม โดยรายละเอียดของอวัยวะต่างๆ มีดังนี้

  • หู คือ อวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงและช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกาย
  • จมูก คือ  อวัยวะที่ทำหน้าที่รับกลิ่น และ ลำเลียงอากาศเข้าสู่ร่างกาย
  • ไซนัส คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่ช่วยปรับอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่ลำคอ
  • ลำคอ คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารและอากาศ เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และ ระบบทางเดินอาหาร
  • ต่อมน้ำลาย คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำลาย โดยน้ำลายมีหน้าที่ช่วยการย่อยอาหาร และ หล่อลื่น สร้างความชุ่มชื้นในช่องปากและในลำคอ
Scroll to Top