โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เปิดบ้านต้อนรับ พยาบาลวิชาชีพจบใหม่

โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เปิดบ้านต้อนรับ พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ จำนวนทั้งหมด 28 คน โดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และ บรรยากาศในการให้บริการของโรงพยาบาลปิยะเวท และ ศูนย์สุขภาพและความงามตรัยญา
โดยมีคุณรัตนา อัครมิ่งมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ คุณดวงกมล สายเทพ ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ให้เกียรติ ต้อนรับ คณะดูงาน ในวันนี้
?โรงพยาบาลปิยะเวทเคียงข้างคุณทุกเวลา
? สายด่วน โทร.1489 Piyavate Hotline
ให้บริการตลอด 24 ชม.

Scroll to Top