นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50508

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
2564 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

ผลงานวิชาการ

– Tharakulphan S, Chaiperm C, Apivatgaroon A, Sangkomkamhang T. Analgesic efficacy of a single-dose, intraoperative, intra-articular morphine application in ACL reconstruction. Asia Pac JSportsMed Arthrosc Rehabil Technol. 2020;20:28-31.
– Chaiperm C, Tanavalee C, Kampitak W, Amarase C, Ngarmukos S, Tanavalee A. Intraoperative Surgeon-Performed versus Conventional Anesthesiologist-Performed Continuous Adductor Canal Block in Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. J Knee Surg. 2023 Apr 18. doi:10.1055/a-2062-0264

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top