นพ.นรภัทร โฆษิตศรีปัญญา

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50285

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย

วุฒิบัตร

2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา อายุรศาสตร์
2566 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้นG
พุธ
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้นG
พุธ
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top