นพ.ประสาร ขจรรัตนเดช

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Medical license

19706

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2541 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันอังคาร
09.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันพุธ
09.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันอาทิตย์
10.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อังคาร
09.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
09.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top