นพ.ประสาร ขจรรัตนเดช

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

19706

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2541 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2541 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2544 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อังคาร
09.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
09.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อังคาร
09.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
09.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top