นพ.ราชรัฐ ปวีณพงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

51350

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, เชียงราย, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2565 Adult Echocardiography, National Board of Echocardiography, United States

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

2563 : 1st Place in the Echo Thailand Open Competition, Thai Heart Association

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
08.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
08.30-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
08.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top