นพ.วริศ กรินนันทกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

63109

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2562 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย

วุฒิบัตร

2566 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top