พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

Medical license

43975

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันเสาร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top