พญ.รณิภา ศิริบูรณะ

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

Medical license

47263

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , ปทุมธานี , ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , ปทุมธานี , ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นครปฐม , ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top