พญ.รณิภา ศิริบูรณะ

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

47263

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , ปทุมธานี , ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , ปทุมธานี , ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นครปฐม , ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2565 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

ผลงานวิชาการ

– Thitiwichienlert S, Siriburana R. Preliminary study of visual evoked potential in Thammasat Hospital. Thammasat Medical Journal. 2020 Mar 31;20(1):52-9.
– Kampitak, K., Siriburana, R., Rattana-aram, N., Kupakanjana, T., Leelawongtawun, W., Leeamornsiri, S. and Thitiwichienlert, S. 2022. Operation Time for Pterygium Surgery by Ophthalmology Trainees . Asian Medical Journal and Alternative Medicine. 22, 2 (Aug. 2022), 138–143.

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top