O-Shot For Women เพื่อการรักษา ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้หญิง

O-Shot for Women เพื่อรักษาภาวะหย่อนสรรถภาพทางเพศของเพศหญิง

     ภาวะบกพร่องที่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ความผิดปกติในระยะความต้องการทางเพศ (Female Sexual Desire Disorders : FSDD) ความผิดปกติในระยะตื่นตัวทางเพศ (Female Sexual Arousal Disorders : FSAD) ความผิดปกติในระยะสุดยอดทางเพศ (Female Orgasmic Disorders : FOD) ความเจ็บปวดทางเพศ (Female Sexual Pain Disorders)

สาเหตุการเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศหญิง

 • ทางกายเช่น มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความผิดปกติของระบบปัสสาวะ
 • ผลจากยา เช่น ยาคลายเครียด ยาลดความดัน โรคทางสูตินรีเวช มะเร็งทางนรีเวช หรือเต้านม และมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ช่วงหลังคลอดหรือหมดประจำเดือน เป็นต้น
 • ทางจิตใจ เช่น ความเครียด วิตกกังวล รู้สึกผิด ภาวะซึมศร้า ความสัมพันธ์ที่มีปัญหา นอนไม่หลับ ประวัติข่มขืน ส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลง (Hypoactive sexual desire disorder) ความตื่นตัวทางเพศลดลง (Sexual arousal disorder) เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ (Dyspareunia) ไม่ถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์ (Anorgasmia) อุบัติการณ์พบได้ทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เข้าวัยเจริญพันธุ์ พบประมาณ 40% ของผู้หญิงอายุ 40 ปีและจะพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

การวินิจฉัย

 • ภาวะหย่อนสรรถภาพทางเพศของเพศหญิง แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจภายในช่องคลอด ตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุของ โรคและควบคุมรักษาโรคนั้น ๆ นอกจากรักษาตามสาเหตุที่พบแล้วอาจร่วมกับการรักษาด้วย O-shot ( Orgasm Shot)
 • O-Shot คือการฉีด Platelet Rich Plasma (PRP) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดของตนเองที่บริเวณอวัยวะเพศ เพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณนั้นให้มีสุขภาพดีขึ้น โดยใช้เลือดประมาณ 30-60 ml ปั่นแยกด้วยเครื่องมือที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ประมาณ 5-15 นาที ใน PRP ประกอบด้วย เม็ดเสือดแดง, เกล็ดเลือด, เม็ดเลือดขาว และ Growth factors หลายชนิด Growth factors เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้าง และซ่อมแชมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายหลังจากฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยจะเริ่มเห็นผลหลังการฉีดประมาณ 1 สัปดาห์ และชัดเจนใน 8สัปดาห์ ผลนี้อาจอยู่ได้นานถึง 12-18 เดือน
 • การทำ O-shot จะใช้ยาชาทาหรือฉีดร่วมด้วย จะฉีด PRPเข้าบริเวณอวัยวะเพศ โดยใช้เข็ม ขนาดเล็กมาก (เจ็บน้อยมาก) ใช้เวลารักษาประมาณ 20 นาที หลังฉีดอาจมีอาการตึง บวม หรือปัสสาวะขัดเล็กน้อย อาจมีจุดเลือดออกหรือเขียวช้ำประมาณ 1-3 วัน หลังฉีดเสร็จควรงดเพศสัมพันธ์ 3 วัน
 • อัตราความสำเร็จประมาณ 75%-90% ผู้รับบริการบางรายอาจได้ผลน้อยจากการทำ O-shot เช่น มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มีโรคหลอดเลือดที่รุนแรง อาจต้องฉีด O-Shot มากกว่า 1 ครั้ง หลังจากฉีดครั้งสุดท้ายประมาณ 8 สัปดาห์ ตามสภาพของผู้รับบริการ

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ O-shot

 1. ความต้องการและความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น
 2. ความไวต่อการสัมผัสและความรู้สึกบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้น
 3. ประสบการณ์ทางเพศที่ดีขึ้น
 4. การถึงจุดสุดยอดจะง่ายขึ้น จำนวนครั้งมากขึ้น ความแรงและความพึงพอใจจะเพิ่มขึ้น
 5. เพิ่มสารหล่อลื่นในช่องคลอด
 6. ลดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 7. ช่วยลดอาการปัสสาวะเล็ด
 8. ถ้าฉีดภายนอกร่วมด้วยจะฟื้นฟูรูปลักษณให้ดูมีสุขภาพดีขึ้น
 9. มีงานวิจัยจำนวนมากสนับสนุนวิธีการรักษานี้
 10. ไม่มีปฏิกิริยาการแพ้ เพราะใช้เลือดของตนเอง

โดยสรุป

     การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศหญิงที่ได้ผลดีควรรักษาแบบองค์รวม คือการรักษาสุขภาพและโรคประจำตัว การออกกำลังกาย การใช้ฮอร์โมน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการทำ O-shot เป็นต้น

     O-Shot คือ การฉีด PRP ที่มี Growth Factors สกัดจากเลือดของผู้รับบริการโดยเครื่องมือที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน นำมาฉีดที่อวัยวะเพศหญิง เพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อและหลอดเลือด บริเวณนั้นให้มีสุขภาพดีขึ้น เพื่อรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพของเพศหญิง ทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวและสุขภาพทางเพศดีขึ้น

     คุณผู้หญิงไม่จำเป็นต้องทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจ จากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ทำให้มีสุขภาพทางเพศดีขึ้นและชีวิตครอบครัวมีความสุข

 
Scroll to Top