แพ็กเกจเลสิค

Femto LASIK เลสิคไร้ใบมีด เลเซอร์ทุกขั้นตอน 2 ข้าง

Femto LASIK คือ การทำเลสิคแบบไม่ใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา จึงเรียกกันว่าเลสิคแบบไร้ใบมีด (Blade-free LASIK, or Bladeless LASIK)

ราคา 55,500 บาท

SBK เลสิคใบมีด แยกชั้นกระจกตา 2 ข้าง

SBK LASIK เป็นเลสิคที่พัฒนามาจากเลสิคแบบดั้งเดิม โดยใช้ใบมีดเหมือนกัน แต่เป็นใบมีดชนิดพิเศษที่สามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางกว่า 

ราคา 35,500 บาท

Trans PRK เลเซอร์ ปรับกระจกตา 2 ข้าง

Trans PRK คือ การใช้ Excimer Iaser ลอกเอาผิวกระจกตาออกและปรับความโค้งกระจกตาในขั้นตอนเดียว โดยไม่มีเครื่องมือสัมผัสดวงตา เป็นวิธี

ราคา 35,500 บาท

ศูนย์เลสิค ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 
เวลา 08.00-17.00 น. 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-129-5576 , 065-969-5171
Call Center : 02-129-5555
Hot Line : 1489

Scroll to Top