ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผู้มีบุตรยาก

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเก็บไข่

วิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีอัตราความสำเร็จสูงที่สุด คือการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหลังจากการกระตุ้นไข่ด้วยยาฉีด และการเก็บไข่เพื่อนำไปใช้ในการปฏิสนธิ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเก็บไข่ Read More »

Scroll to Top