รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ , เวชบำบัดวิกฤต , อายุรศาสตร์การนอนหลับ

Medical license

23981

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขา Internal Medicine, Wright State University, OHIO, USA
2551 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Pulmonary and Critical Care Medicine, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Sleep Medicine, University of Michigan, MI, USA

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
09.00-12.00
ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00
ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top