รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ , เวชบำบัดวิกฤต , อายุรศาสตร์การนอนหลับ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

23981

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขา Internal Medicine, Wright State University, OHIO, USA
2551 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Pulmonary and Critical Care Medicine, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Sleep Medicine, University of Michigan, MI, USA

วุฒิบัตร

2547 American Board of Internal Medicine
2551 American Board of Pulmonary and Critical Care Medicine
2552 American Board of Sleep Medicine

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00
ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00
ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top