นพ.สันติ มาศิริ

สาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

28814

ทักษะทางภาษา

ไทย, อังกฤษ, จีน, เมียนมาร์

การศึกษา

2530 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ National Yang-Ming Medical College, ไตหวัน
2533 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, Taiwan Miner’s General Hospital, Taiwan

วุฒิบัตร

2533 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top