ทพญ.ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย

Specialty

General Dentistry

Subspecialty

Medical license

1412

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2521 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
10.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
10.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top