นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เนื้องอกสมอง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

22241

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2546 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา, Saint Louis University, MO, USA
2555 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยา, เนื้องอกในสมอง, Memorial Sloan Kettering Cancer Center , NY, USA

วุฒิบัตร

2544 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2545 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2546 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
2553 American Board of Psychiatry and Neurology
2555 Certification in Neuro-Oncology, UCNS

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

Chief fellow 2011-2012 Neuro-oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Chief resident 2009-2010 Neurology, Saint Louis University Hospital
Residency research coordinator 2009-2010 Neurology, Saint Louis University Hospital

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top