ทพ.จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

1078

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2518 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พุธ
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พุธ
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top