ทพ.จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1078

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2518 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วันพุธ
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วันพฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พุธ
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top